Gotlandsruss

Gotlandsruss

Equus ferus caballus Gotland pony
En rutinmässig avel av Gotlandsrusset påbörjades först efter 1850, innan dess strövade hästarna mer eller mindre fritt i de gotländska skogarna. Den näringsfattiga växtligheten och det karga klimatet gynnade små, tåliga, friska och starka hästar med effektiv matsmältning. Egenskaper som gjort dem lämpliga både som rid-, kör- och brukshäst.

Dräktig:330 dagar
Antal ungar:1 st
Vikt:200-300kg
Längd:115-130 cm
Föda:Växtätare

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

LC
Livskraftig (Least concern)

Levnadssätt

Hästar är sociala flockdjur och den mest betydelsefulla flocken år haremsgruppen. Den består av en vuxen hingst, tre till fyra vuxna ston och deras föl.