Hoppa till huvudinnehållet

Ringamålako

Bos taurus

Den rödbruna ringamålakon härstammar från isolerade besättningar i Blekinge och Skåne. De anses vara föregångaren till den mjölkkoras som är vanligast i modern svensk mjölkproduktion; Svensk Röd och Vit Boskap (SRB). Ringamålakon beskrivs som en god fodersökare och passar utmärkt som betesdjur bland värdefulla ängsmarker och naturreservat.
Hotkategori enligt IUCN
 • Livs
  kraftig
 • Miss
  gynnad
 • Sårbar
 • Starkt
  hotad
 • Akut
  hotad
 • Utdöd
 • Klass Däggdjur
 • Ordning Partåiga hovdjur
 • Familj Slidhornsdjur
 • Släkte Bos
 • Art Bos taurus
Gräs
Bohusläns-dals svarthöna > < Väneko