Bohusläns-dals svarthöna

Gallus gallus domesticus Swedish black hen
Denna lantrashöna med sin karakteristiska svarta färg på såväl fjäderdräkt som näbb, kam och ben härstammar från Bullarebygden i Bohuslän. Typiskt för en lantrashöna som denna är klimattålighet och god hälsa. 100–200 ägg värps på ett år, vilket är hälften av vad en modern äggläggande ras producerar.

Dräktig:21 dagar till kläckning
Antal ungar:10-12 st
Vikt:1,5-2 kg
Längd:35-50 cm
Föda:Allätare

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

EN
Starkt hotad (Endangered)

Levnadssätt

Höns är sociala flockdjur. Flocken består av en tupp och en grupp på mellan fyra och tio hönor och deras unga kycklingar. Tuppen ser till att flocken har ett revir som han försvarar mot andra tuppar.