Hoppa till huvudinnehållet

Afrikansk vildhund

Vildhunden är ett flocklevande rovdjur och en av Afrikas, t.o.m. världens effektivaste jagande däggdjur. Vildhundar skiljer sig från de flesta andra sociala däggdjur genom att gruppen till största delen består av besläktade hanar, istället för som exempelvis hos lejon, närbesläktade honor.

Hotkategori enligt IUCN
 • Livs
  kraftig
 • Miss
  gynnad
 • Sårbar
 • Starkt
  hotad
 • Akut
  hotad
 • Utdöd
 • Klass Däggdjur (Mammalia)
 • Ordning Rovdjur (Carnivora)
 • Familj Hunddjur (Canidae)
 • Släkte Lycaon
 • Art Lycaon pictus
Storlek

Den afrikanska vildhunden väger 20–40 kg, där hanar är något större.

Livsmiljö

Arten förekommer på grässtäpper, savann och i öppen skogsmark.

Föda

Vildhunden är det enda hunddjur som endast äter kött. Bytesdjur kan vara ända upp till sebrors och gnuantilopers storlek. Gruppmedlemmarna, främst gruppens hanar, hjälper till att skaffa föda och mata ledarparets ungar. Detta sker genom att spy upp nyss uppäten mat.

Livslängd

Vildhunden lever 10–12 år.

Hotkategori

Genom intensiv jakt, sjukdomar och minskat livsrum har den afrikanska vildhunden dramatiskt minskat i antal, och tillhör idag en av Afrikas mest hotade arter med färre än 5000 individer kvar i det vilda.

Fortplantning

Vildhundens gruppstorlek är 10–20 individer, och den leds av ett dominant ledarpar och det är bara detta par som fortplantar sig. Parningstiden är inte säsongsbunden. Honan är dräktig i ungefär två och en halv månader och kan föda 2–16 ungar. Ungdödligheten är dock stor.

Visste du?

Konsten att jaga så stora byten som zebror och gnuer kräver att äldre djur lär yngre djur i flocken hur de tekniskt ska gå till väga för att fälla ett så stort byte? Ofta kräver tekniken att något djur får tag på zebrans eller gnuns mule och håller fast, medan en annan greppar svansen. Andra vildhundar ser sedan till att öppna buk, eller skada bytesdjuret på annat sätt.

Även information om platsen för vattenhål, bra jaktmarker etc. verkar spridas från generation till generation? Ofta brukar vi människor kalla sådant utbyte för ”kultur”.

Baringogiraff > < Afrikansk stäppelefant