Hoppa till huvudinnehållet

Större flamingo

Den större flamingon bildar ofantliga kolonier i Afrikas saltsjöar och känns lätt igen på grund av sina rosa färger, precis som andra arter av flamingo. Flamingoer kan bli mycket gamla jämfört med många andra fåglar.

Hotkategori enligt IUCN
 • Livs
  kraftig
 • Miss
  gynnad
 • Sårbar
 • Starkt
  hotad
 • Akut
  hotad
 • Utdöd
 • Klass Fåglar (Aves)
 • Ordning Flamingofåglar (Phoenicopteriformes)
 • Familj Flamingoer (Phoenicopteridae)
 • Släkte Phoenicopterus
 • Art Phoenicopterus roseus
Storlek

Flamingons hjässhöjd är upp till 150 cm, vikten är mellan 2–4 kg.

Livsmiljö

I slamfyllda sjöarna i Afrika och delvis i Asien med grunt och salt vatten hittar man den större flamingon. När det är häckning samlas ibland 100 – 200 000 fåglar på en enda plats.

Föda

Flamingon lever av små kräftdjur, vattenlevande insekter samt alger som de trampar upp från botten och filtrerar genom lameller i näbben.

Livslängd

Flamingoer kan bli gamla jämfört med många andra fåglar och leva i minst 30 år i det vilda, men upp till nära 80 år i djurpark. Vår äldsta flamingo är över 40 år.

Hotkategori

Större flamingo har en enorm geografisk spridning och är idag ej hotad. Detta trots problem med störningar av turism, problem med torka och därigenom vattennivån vid häckning, plockning av deras ägg och dessutom intensiv jakt på vissa platser.

Fortplantning

Honan lägger ett, ibland två ägg i en uppsamlad och tilltrampad bohög som byggs av lera, där ägget inte riskerar att dränkas. Äggen ruvas i fyra till fem veckor innan de kläcks. Ungarna matas i början med ett mjölkliknande näringsrikt sekret som utsöndras från flamingons matstrupe.

Visste du?

Det finns 6 olika arter flamingo! Samtliga i olika nyanser av svagt eller skarpt rosa, där de amerikanska arterna är färgstarkast.

Samtliga vuxna flamingos är rosa och ursprunget för färgen är från ett ämne kallat astaxanthin, som är väldigt lika de karotenoider som ger moroten dess färg. Ämnet kommer ursprungligen från rödalger som äts av mikroskopiska kräftdjur vilka i sin tur blir mat för flamingon. Färgen tas sedan upp och färgar fågeln rosa. När flamingon kläcks är den dock först grå under första året.

Svart sulawesimakak > < Struts