Större flamingo

Phoenicopterus roseus, Greater flamingo
Den större flamingon bildar ofantliga kolonier i Afrikas saltsjöar och känns lätt igen på grund av sina rosa färger, precis som andra arter av flamingo. Flamingos kan bli mycket gamla jämfört med många andra fåglar.

Dräktig:27-31 dagar till kläckning
Antal ungar:1-2 st
Vikt:2-4 kg
Längd:120-145 cm
Föda:Allätare
Levnadsmiljö:Långgrunda stränder

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

LC
Livskraftig (Least concern)

Storlek

Flamingons hjässhöjd kan bli upp till 150 cm, vikten är mellan 2–4 kg.

Livsmiljö

I slamfyllda sjöarna i Afrika och delvis i Asien med grunt och salt vatten hittar man den större flamingon. När det är häckning samlas ibland 100–200 000 fåglar på en enda plats.

Föda

Flamingon lever av små kräftdjur, vattenlevande insekter samt alger som de trampar upp från botten och filtrerar genom lameller i näbben.

Hotkategori

Större flamingo har en enorm geografisk spridning och är idag ej hotad. Detta trots problem med störningar av turism, problem med torka och därigenom vattennivån vid häckning, plockning av deras ägg och dessutom intensiv jakt på vissa platser.

Fortplantning

Honan lägger ett, ibland två ägg i en uppsamlad och tilltrampad bohög som byggs av lera, där ägget inte riskerar att dränkas. Äggen ruvas i fyra till fem veckor innan de kläcks. Ungarna matas i början med ett mjölkliknande näringsrikt sekret som utsöndras från flamingons matstrupe.

Visste du? Samtliga vuxna flamingos är rosa och ursprunget för färgen är från ett ämne kallat astaxanthin, som är väldigt lika de karotenoider som ger moroten dess färg. Ämnet kommer ursprungligen från rödalger som äts av mikroskopiska kräftdjur vilka i sin tur blir mat för flamingon. Färgen tas sedan upp och färgar fågeln rosa. När flamingon kläcks är den dock först grå under första året.