Giraff

Baringogiraff

Giraffa camelopardalis rothschildi, Rothschild´s giraffe
Giraffer är världens längsta landdäggdjur. Under utvecklingen har strider individer emellan gjort att en stark och kraftig hals varit livsnödvändig, vilket också gett utrymme att utvecklas för att hitta mat på platser bara elefanter annars når till.

Dräktig:450 dagar
Antal ungar:1 st
Vikt:0,4-1,5 ton
Längd:450-600 cm
Föda:Växtätare
Levnadsmiljö:Savann

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

EN
Starkt hotad (Endangered)

Storlek

Giraffer kan bli nästan sex meter hög och fullvuxna hannar väga nästan två ton.

Livsmiljö

Det finns åtta underarter av giraff och alla hör hemma på Afrikas savanner. Giraffen försvarar sig effektivt mot lejon och andra fiender genom våldsamma sparkar med framhovarna.

Föda

Näringsrika växtdelar som blad, knoppar och bark av träd och buskar, särskilt från akacia. Tack vare sin höjd kan giraffen lätt nå bladen högt uppe i akaciaträden med sin 40 cm långa tunga. Akacians vassa taggar undviks skickligt.

Hotkategori

Liksom de flesta andra stora djurarter förekommer giraffen numera främst i reservat och andra naturskyddade områden. Det främsta hotet idag är illegal jakt och av att människan breder ut sig och inkräktar på dess levnadsområden.

Fortplantning

Parningen kan ske när som helst under året, men är vanligast under torrperioderna. Dräktighetstiden är 14–15 månader. Normalt föds enbart en kalv. Den är vid födseln omkring två meter hög och kan stå upp efter bara 20 min.

Visste du? Benens tunnare nedre del har mycket tjock hud och fungerar på samma sätt som en ”anti-G-suit”, likt den piloter har i överljudsplan, och på det sättet minskar gravitationens påverkan på blodflödet. Blodtrycket i halsens stora kärl är det dubbla emot en ko men har trots detta ett normalt tryck när blodet når hjärnan. Detta är på grund av ett nätverk av blodkärl vars många förgreningar ­minskar tryckförändringar till hjärnan, vilken annars skulle skadas enbart av att giraffen böjde på sig!