Hjälmpärlhöna

Numida meleagris, Helmeted guineafowl
Hjälmpärlhöns är en hönsfågel som är utmärkta att ha som granne i Afrika om man är ett bytesdjur eller till och med en människa. Ofta används de av lokalbefolkning som alarm när det finns rovdjur i närheten, eftersom hönsen ofta upptäcker faror tidigare än många andra djur.

Dräktig:30 dagar till kläckning
Antal ungar:10-20 st
Vikt:1-2 kg
Längd:53-63 cm
Föda:Allätare
Levnadsmiljö:Savannområden

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

LC
Livskraftig (Least concern)

Storlek

Hjälmpärlhönan väger vanligtvis ungefär 1,2 kg.

Livsmiljö

Hjälmpärlhönan förekommer i Afrika, söder om ekvatorn. Det är den mest sociala av pärlhönsen och kan förekomma i flockar om mer än 2 000 fåglar. Hjälmpärlhönan håller främst till på marken, men precis som tamhöns spenderar den vanligtvis natten i träd. Den springer hellre än flyger om den blir uppskrämd.

Föda

Frön, lökar och blad, men även insekter, blötdjur och smågrodor.

Hotkategori

Hjälmpärlhönan är inte hotad, eller i närheten av att bli hotad inom en nära framtid. I Frankrike och Italien har man sedan 50 år avlat fram raser av hjälmpärlhöna för modern kött- och äggproduktion.

Fortplantning

I och med häckningssäsongens inledning löses flockarna upp. Hanarna blir aggressiva och börjar jaga varandra i rituella så kallade skenfäktningar för att imponera på hönorna. Hönan lägger 10–20 ägg på ett undangömt ställe och ruvar dem i ungefär fyra veckor innan de kläcks.

Visste du? Hjälmpärlshönans tydliga alarmläte hörs på långt avstånd och kan även höras ute på djurparkens savann om något av de lite större djuren kommer för nära. De anses på många håll i Afrika som nyttodjur, eftersom de äter bl.a. småkryp såsom fästingar som annars sprider sjukdomar. En grupp med hjälmpärhöns håller också effektivt borta en del ormar, spindlar, kackerlackor och annat som man inte vill ha i eller nära sin bostad.