Hoppa till huvudinnehållet

Östlig bongo

Bongon är världens största skogslevande antilopart och den östliga underarten finns i Kenya, varav det finns färre än 250 djur kvar i det vilda. Det gör den till ett utav de allra mest hotade djuren i Afrika och har därför blivit klassificerad som ”akut hotad”.

Hotkategori enligt IUCN
 • Livs
  kraftig
 • Miss
  gynnad
 • Sårbar
 • Starkt
  hotad
 • Akut
  hotad
 • Utdöd
 • Klass Däggdjur (Mammalia)
 • Ordning Partåiga hovdjur (Artiodactyla)
 • Familj Slidhornsdjur (Bovidae)
 • Släkte Tragelaphus
 • Art Tragelaphus eurycerus
 • Underart T.e. isaaci
Storlek

Bongons vikt är 200–400 kg.

Livsmiljö

Den finns främst ­utspridd i låglandsskogar i Västafrika och Zaire till södra Sudan och lever i små grupper om 6–8 djur. De äldsta hanarna lever ensamma och kommer bara i kontakt med resten av flocken när det är parningssäsong.

Föda

Bongon äter bland annat löv, skott, frukt, bark, rötter, gräs och örter.

Livslängd

Bongon blir omkring 15 år.

Hotkategori

Bongon är känslig för olika typer av sjukdomar som sprids via tamboskap, vilket nästan utrotade arten i slutet av förra seklet. Under de sista årtionden har bongon minskat starkt i antal på grund av tjuvjakt och utbredningen av mänskliga bosättningar, vilka inkräktar på bongons levnadsområden. Artens långsiktiga överlevnad kan bara garanteras i områden med aktivt naturvårdsskydd.

Fortplantning

Bongohonan är dräktig i ungefär nio och en halv månad och föder normalt en enda kalv. Kalven väger ungefär 7 kilo när den föds och blir könsmogen vid omkring 20 månaders ålder.

Visste du?

Lyckas man inte förebygga jakt och spridning av sjukdomar kommer den östliga underarten av bongo att helt försvinna i det vilda.

Djurparkerna i Europa har satsat speciellt hårt på att bevara och avla just den östliga underarten av bongo för att i framtiden kunna stödja utplanteringsprojekt med friska djur. Än så länge är dock deras vilda miljö inte tillräckligt trygg för att det ska kunna ske.

Brunbjörn > < Vithandad gibbon