Savanbuffel

Savannbuffel

Syncerus caffer, Cape buffalo
Savannbuffeln lever i stora hjordar med mellan 50–500 djur, huvudsakligen under större delen av året bestående av kor och kalvar. Vid parningstid ansluter sig tjurar, som annars går i mindre grupper med enbart handjur. Arten anses vara det farligaste djuret i Afrika.

Dräktig: 11,5 månader
Antal ungar: 1 st
Vikt: 350-900 kg
Längd: 145-175 cm
Föda: Växtätare
Levnadsmiljö: Savannområden
Livslängd: 16-20 år

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

NT
Nära hotad (Near threatened)

Storlek

Savannbuffelns vikt är 350–900 kg.

Livsmiljö

Det finns två underarter afrikanska bufflar; savannbuffeln som lever på savannen och den mindre rödbuffeln som lever i regnskogsområden. Den sistnämnda blir inte lika stor som sin svarta släkting.

Föda

Savannbuffeln äter i första hand gräs, men omkring 5% av dieten utgörs av blad och skott. Savannbuffeln behöver dricka minst en gång per dygn och trivs därför bäst i områden med bra tillgång på vatten.

Hotkategori

Populationen av savannbuffel har minskat på grund av jakt, sjukdomar och konkurrens från tamboskap. I Sydafrika blev den under en period tillfälligt utrotad, men har återintroducerats igen.

Fortplantning

Honan är dräktig i elva månader och föder normalt en kalv. Parningstiden är inte säsongsbunden men är som intensivast under regnsäsongen.

Visste du? Savannbuffelns matsmältningsystem gör att den kan tillgodogöra sig näring från längre och grövre gräs än någon annan idisslare? Större rovdjur som exempelvis lejon är givetvis en fara för buffeln, men ofta är det faktiskt parasiter och fästingar som ställer till med långt mycket mer plåga för dem. Flera fågelarter tillåts dock att fungera som hjälp för att ta bort de störande krypen.