Gepard

Acinonyx jubatus, Cheetah
Geparden är savannens mästersprinter och är världens snabbaste däggdjur. Den kan uppnå en topphastighet av ca 100 km/tim. Det är också det enda kattdjur som inte kan dra in sina klor, utan använder istället de fasta klorna effektivt för att få bättre grepp i marken när den springer.

Dräktig: 92 dagar
Antal ungar: 1-8 st
Vikt: 36-59 kg
Längd: 184-221 cm
Föda: Köttätare
Levnadsmiljö: Savann
Livslängd: 12-14 år

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

VU
Sårbar (Vulnerable)

Storlek

Geparder väger mellan 36-59 kg, där honorna är något mindre.

Livsmiljö

Den jagar huvudsakligen om dagen i savannmiljö för att undvika konkurrens från nattjagande djur som lejon och hyenor. På liknande sätt som lejon kan gepardhannar ibland jaga och försvara gemensamma revir ihop. Närbesläktade honor har överlappande territorier, men samarbetar sällan eller aldrig.

Föda

Geparden springer ikapp och dödar främst mindre antiloper, men även andra små däggdjur och fåglar.

Hotkategori

För hundra år sedan fanns runt 100 000 geparder i Afrika, södra Asien och Indien. Idag återstår högst 10 000 individer i Afrika och en liten spillra i Iran. Intensiv jakt, uppodling av landskapet och konkurrens om betet mellan tamboskap och gepardens naturliga bytesdjur hör till de viktigaste orsakerna till gepardens tillbakagång.

Fortplantning

Gepardens parningstid är inte säsongsbunden. Honan är dräktig i ungefär tre månader och föder en till åtta ungar. Upp till 73 % av dödligheten hos ungar beror på att de tas av lejon och hyenor.

Visste du? Borås Djurpark har valt att stödja Cheetah Conservation Fund (CCF) som arbetar för att säkerställa en framtida överlevnad för geparden och dess eko-system. CCF bildades 1990 och verkar huvudsakligen i Namibia, där 95 procent av landets geparder lever utanför skyddade områden. Genom bl.a. uppfödning av stora herde­hundar, som avskräcker geparderna att jaga ­människans tamboskap, syftar CCFs satsningar till att på olika sätt att förbättra lokalbefolkningens syn på gepardens närvaro. 8 ungar; 6 hanar och 2 honor föddes i Borås Djurpark februari 2010. Djurparken har fått ungar tidigare, men denna kull var rekordartad i antal!

Var med och gör
skillnad du också!

Djurparken vill genom Wildlife Conservation fund samla in pengar som ”öronmärks” för att stödja bevarandearbete med hotade djur och livsmiljöer, såväl nationellt som internationellt. Fondens insamlade medel doneras till organisationer, föreningar etc. som i någon form bidrar till att skapa bättre förutsättningar för hotade arter och hela biotoper.

Några av de djurarter som under åren har ingått i bevarandeprojekt och som har fått del av Borås Djurparks donerade pengar är: Gepard, Afrikansk elefant, Lejon, Schimpans, Borneo Orangutang, Afrikansk Vildhund, Bomullshuvudtamarin, Trubbnoshörning och Röd Panda.

Donera till vårt bankgiro 5327-1599, eller swisha 123 088 95 92, eller lägg ditt bidrag i en av djurparkens sparbössor inne i parken.

Tack för din insats!

Apa i ett träd