Gepard

Acinonyx jubatus, Cheetah
Geparden är savannens mästersprinter och är världens snabbaste landlevande däggdjur. Den kan uppnå en topphastighet av ca 100 km/tim. Det är också det enda kattdjur som inte kan dra in sina klor, utan använder istället de fasta klorna effektivt för att få bättre grepp i marken när den springer.

Dräktig:92 dagar
Antal ungar:1-8 st
Vikt:36-59 kg
Längd:184-221 cm
Föda:Köttätare
Levnadsmiljö:Savann

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

VU
Sårbar (Vulnerable)

Storlek

Geparder väger mellan 36-59 kg, där honorna är något mindre.

Livsmiljö

Den jagar huvudsakligen om dagen i savannmiljö för att undvika konkurrens från nattjagande djur som lejon och hyenor. På liknande sätt som lejon kan gepardhannar ibland jaga och försvara gemensamma revir ihop. Närbesläktade honor har överlappande territorier, men samarbetar sällan eller aldrig.

Föda

Geparden springer ikapp och dödar främst mindre antiloper, men även andra små däggdjur och fåglar.

Hotkategori

För hundra år sedan fanns runt 100 000 geparder i Afrika, södra Asien och Indien. Idag återstår högst 10 000 individer i Afrika och en liten spillra i Iran. Intensiv jakt, uppodling av landskapet och konkurrens om betet mellan tamboskap och gepardens naturliga bytesdjur hör till de viktigaste orsakerna till gepardens tillbakagång.

Fortplantning

Gepardens parningstid är inte säsongsbunden. Honan är dräktig i ungefär tre månader och föder en till åtta ungar. Upp till 73 % av dödligheten hos ungar beror på att de tas av lejon och hyenor.

Visste du? I över 20 år samarbetade Borås Djurpark med Cheetah Conservation Fund (CCF) i Namibia. Organisationen stöttades årligen ekonomiskt och som mest donerades 50 000 SEK årligen till organisationens arbete för att skydda geparder och motverka konflikter med lokala intressen. Idag är CCF så självständiga att våra ekonomiska bidrag istället fördelas till andra organisationer med större behov. En utveckling som visar att djurparkers engagemang gör verklig skillnad för hotade arter!