Struts

Struts

Struthio camelus, Ostrich
Strutsen är världens största fågel och klarar sig från rovdjur genom att springa ifrån faror. Även äggen är de största som någon fågel lägger och ett ägg från en strutshöna är lika stort som två dussin hönsägg!

Dräktig:42-46 dagar till kläckning
Antal ungar:20 st
Vikt:90-150 kg
Längd:175-275 cm
Föda:Allätare
Levnadsmiljö:Savann

Hotkategori

Rödlistning är en klassificering av arter inom växt- och djurlivet efter en bedömning av deras utdöenderisk. Syftet är att kartlägga och bedöma arters tillstånd och status, den risk de löper att försvagas eller dö ut, och vilka åtgärder som krävs för att förbättra deras situation.

LC
Livskraftig (Least concern)

Storlek

Hjässhöjden är omkring 2,5 m, vikten är 90–150 kg. Strutsen är världens största och tyngsta nu levande fågel. Vingarna är ganska stora men strutsens tyngd gör den helt flygoduglig.

Livsmiljö

Strutsen påträffas på den afrikanska savannen och är spridd i många Afrikanska länder.

Föda

Strutsen äter gräs, frön, insekter och mindre däggdjur samt fågelägg och ungar.

Hotkategori

I en del länder föds strutsen upp på farmer och den är för närvarande inte hotad i vilt tillstånd, även om antalet under senare år stadigt sjunkit och närmar sig gränsen för hotkategorin ”sårbar”.

Fortplantning

Varje strutshane parar sig i regel med tre till fyra honor. Strutstuppen bildar par med en höna men även andra hönor lägger sina ägg i det av hanen iordningställda boet. Honan lägger sex till tolv ägg som ruvas i ungefär sex veckor innan de kläcks. Trots att äggen lagts vid olika tidpunkt kläcks de samtidigt. En förklaring är att kycklingarna signalerar sinsemellan i äggen inför kläckningen.

Visste du? Ett strutsöga är något större än en valnöt och därigenom är ett enda öga större än strutsen hjärna. Det mesta utrymmet i strutsens kranie (skalle) är alltså ögonhålorna! Det gör förstås också att strutsen ser mycket bra och precis som de flesta fågelfamiljer har ett utmärkt färgseende. Strutsen kör inte ner huvudet i sanden när den blir rädd, som myten påstår. Tvärtom så är den bra på att upptäcka och sedan springa ifrån rovdjur i över 70 km/h. Hinner den inte undan kan den med sina muskulösa ben utdela sparkar som kan döda ett lejon.